Recent visited categories
Categories
มอเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องม้วนฉลาก แบบปรับความเร็ว U9
เครื่องม้วนฉลากอัตโนมัติ BSC-U9 ความเร็ว: ความเร็วสูงสุด Rewinding (12นิ้ว / วินาที) ความกว้างม้วนฉลาก 360 มิลลิเมตร ฉลาก: 1 นิ้ว (25.4มิลลิเมตร), 1.5 นิ้ว (38.1มิลลิเมตร), 3 นิ้ว (76.2มิลลิเมตร) สามารถม้วนเดินหน้า และถอยหลังได้ กำลังไฟฟ้าเข้า: 220V 50Hz รับน้ำหนักม้วนสติกเกอร์ 4.5 กิ..

US $ 32,500