บ้านและเครื่องมือช่าง

แสดง:
เรียงลำดับ:
2ton fixed type electric chain hoist
รุ่นรอกโซ่ไฟฟ้า WBH02001SF รับน้ำหนัก 2 ตัน (ยกของ 2 ตัน) ความยาวโซ่ 3.00 เมตร กำลังมอเตอร์ 3.00 กิโลวัตต์ อัตราการหมุนรอบ 1440 รอบต่อนาที กำลังไฟฟ้า 220 โวทล์ ความถี่ 50 เฮริตซ์ โซ่หมุนกลับ 1 เส้น ขนาดของโซ่ Ø10.0 รับน้ำหนักสูงสุด 2.5 ตัน Model WBH02001SF Capacity..
0.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 0.00 บาท
3 ตัน รอกโซ่ไฟฟ้า อย่างดี
รอกโซ่ไฟฟ้า อย่างดี ..
94,500.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 94,500.00 บาท
3600W Programmable DC Electronic Load (M9717)
Product Description * Six high speed operation modes: CC, CR, CV, CW, CC+CV, CR+CW * Over current, over voltage, over power, over heat, polarity reversed protection * High-luminance VFD screen with two lines& four channels display * Intellegent fan system fan will be automatically ini..
234,105.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 234,105.00 บาท
AD12-16(PC)EH - Contec
AD12-16(PC)EH - Contec Digital input-and-output function: It has four digital inputs of a TTL level, and four digital outputs. This one board can also perform the monitor of external apparatus, and control easily. Counter ability: It has the independent counter equivalent to i8254. Of course ..
74,844.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 74,844.00 บาท
AD12-16(PCI) 16Ch/12Bit Analog Input Board for PCI
AD12-16(PCI) 16Ch/12Bit Analog Input Board for PCI Multi-channel analog input: The analog input of a single end input 16 channels and differential input 8 channels is possible. Selection of a single end input, and a differential input can be set up by software. Input range setup by software: ..
34,503.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 34,503.00 บาท
Agilent  82351A PCIe GPIB Interface Card
Key Features & Specifications •Easy connection - plug-and-play interface •Standard IEEE-488 interface (connect to up to 14 GPIB instruments) •High transfer rate of 1.4MB/s •Half-height card size fits easily into smaller form factor PC •Flexible x1 connector al..
12,900.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 12,900.00 บาท
Agilent 82357B USB / GPIB Interface
82357A USB/GPIB Interface Product Status: Obsolete | No Longer Supported This product is no longer available Check for Calibration Availability Key Features & Specifications Easy connection - plug and play interface Standard - USB 1.1 interface (USB 2.0 compatible) and IEEE 4..
12,900.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 12,900.00 บาท
Agilent 82357B USB / GPIB Interface High-Speed USB 2.0-NEW IN BOX
Agilent 82357B USB / GPIB Interface High-Speed USB 2.0-NEW IN BOX Key Features & Specifications       Easy connection – plug-and-play interface         USB 2.0 interface (USB 1.1 compatible) and IEEE-488 interface (connect up to 14..
12,900.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 12,900.00 บาท
Agilent 82357B USB/GPIB Interface High-Speed USB 2.0
Agilent 82357B USB/GPIB Interface High-Speed USB 2.0 Key Features & Specifications •Easy connection – plug-and-play interface •USB 2.0 interface (USB 1.1 compatible) and IEEE-488 interface (connect up to 14 GPIB instruments) •High-speed - transfer over 1.15MB/sec ..
12,900.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 12,900.00 บาท
จำนวน 1 รีวิว. จำนวน 1 รีวิว.
Cable Stripping Machine (918-A)
Cable Recycling Machine A This machine is applicable to various types of wire, monofilament, inner clad aluminum. Adjusted according to incoming hole by analogy. The product has the advantages of simple structure ( single roller), cheap, practical. Stripping (Ø Ø Diameter 1 ~25mm ..
47,500.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 47,500.00 บาท
CNT24-4(PCI)H
CNT24-4(PCI)H 4Ch 24Bit Up/Down Counter Board for PCI CNT24-4(PCI)H The CNT24-4(PCI)H is a PCI bus-compliant interface board that counts input pulse signals from external devices. The CNT24-4(PCI)H has four channels of 24-bit up/down counters, allowing external devices such as a rotary enco..
33,264.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 33,264.00 บาท
COM-2(PC)F
Compatible mode (COM 1-4): It is the mode which assigns and uses two channels for a personal computer standard serial port (COM1-COM4). One IRQ level is required for each channel. Since it is treated as a standard serial port, software other than the support software of non-PlugPlay OS or CONTEC ..
14,490.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 14,490.00 บาท
Copper wire machine of 918-KO
Copper wire machine of 918-KO 918-KO cable peeling machine 1.Our  cable peeling machine has passed TUV CE/GS certificate. quality control is our first life. 2.918-KO cable peeling machine is applicable to all kinds of electric wires. Single wire and aluminum internal-packing wire. ..
47,500.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 47,500.00 บาท
CX-100n-DC5311-C02
This product is a multi-signal I/O computer for a Windows-based testing and measurement system. It provides advanced synchronization processing features along with the analog I/O, digital I/O, and counter input features equivalent to the CONTEC`s measurement control boards AIO-163202F-PE, DIO-161..
207,018.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 207,018.00 บาท
DA12-8(PCI)
DA12-8(PCI) non-isolated PCI-compliant, multi-channel analog output board. DA12-16(PCI) has 16 channels for the analog output function for converting 12bit digital signals to analog voltages, respectively. -Support for unipolar and bipolar output ranges: An output range can be set for each c..
52,668.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 52,668.00 บาท
DA12-8L(PC)
An output voltage range has the following three sorts, and is chosen by software. ±10V, ±5V, 0 to +10V. High speed D/A conversion. After receiving the D/A start signal, this board takes only 10µsec to settle targetted output voltage for specified channels. Eight voltage ou..
61,740.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 61,740.00 บาท
Digital I/O Terminal for USB2.0
Digital I/O Terminal for USB2.0 Products Delivery 45 Day FeaturesIt has the 8ch of unisolated TTL level input whose response speed is 200nsec and 8ch of unisolated open-collector output. The output rating is max. 28VDC, 40mA per ch. Compatible to USB1.1/USB2.0 and capable to achieve high sp..
14,305.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 14,305.00 บาท
DIO-1616B-PE
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード(電源内蔵) DIO-1616B-PE DIO-1616B-PE 本製品は、パソコンにデジタル信号の入出力機能を拡張するPCI Expressボードです。入力16点、オープンコレクタ出力16点を搭載、外部電源を不要とする12VDC電源を内蔵した12 - 24VDCフォトカプラ絶縁タイプです。すべての入力信号を割り込みとして使用できます。その他、デジタルフィルタ機能、出力トランジスタの保護回路(サージ電圧保護、過電流保護)を搭載しています。Windows/Linuxドライバを添付しています。 ..
20,790.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 20,790.00 บาท
DIO-1616H-PE Opto-Isolated Digital I/O for PCI Express
FeaturesDIO-1616H-PE has the opto-coupler isolated input 16channels (supporting current sink output) whose response speed is 200µsec and opto-coupler isolated open-collector output 16channels (current sink type). Common terminal provided per 16channels, capable of supporting a different ext..
26,326.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 26,326.00 บาท
DIO-1616HN-USB
USB. Isolated Digital I/O Unit (16ch DI, 16ch DO) This product is an USB2.0-compliant digital I/O unit that extends the input and output function of digital signal from the USB port of PC. Compact design not restricting installation location (188.0(W) x 78.0(D) × 30.5(H)) makes it easy ..
34,020.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 34,020.00 บาท
DIO-1616L-PE
PCI Express対応 絶縁型デジタル入出力ボード DIO-1616L-PE 本製品は、デジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、PCI Expressバス準拠のインターフェイスボードです。 1枚で最大16点の入力と最大16点の出力ができます。 出力トランジスタの保護回路(サージ電圧、過電流)を内蔵しています。 添付のドライバライブラリ[API-PAC(W32)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語で、Windows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。..
20,790.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 20,790.00 บาท
DIO-1616LN-FIT
This product is an isolated digital input and output unit of F&eIT remote I/O system that realizes monitoring and control of devices scattered remotely, through PCs connected to Ethernet. Since existing network infrastructure can be used, the system can be built easily by just connecting with..
30,870.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 30,870.00 บาท
DIO-1616RYX-USB
This product is an USB2.0-compliant digital I/O unit used to provide a digital signal I/O function on a PC. This product is compatible with the digital signal I/O with high voltage (input 12 - 24VDC, output 120VAC/DC) and features 16 optocoupler isolated inputs (compatible with current sink outpu..
32,760.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 32,760.00 บาท
DIO-3232F-PE PCI Express
High-speed isolated digital I/O board for PCI Express DIO-3232F-PE This product is a PCI Express board used to provide a digital signal I/O function on a PC. It is a 12 - 24VDC opto-coupler isolated type for which the response speed of 5uSec can be realized by using a high-speed opto-coupler ..
37,170.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 37,170.00 บาท
DIO-3232LX-USB
This product is an USB2.0-compliant digital I/O unit used to provide a digital signal I/O function on a PC. This product can input and output digital signals at 12 - 24VDC. This product features 16 channels of Optocoupler isolated inputs (compatible with current sink output) and 16 channels of Op..
34,020.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 34,020.00 บาท
DIO-32DM-PE
This product is a PCI Express bus-compliant interface board that supports transfer by bus mastering and performs input/output between the external device and digital signal. This product features unisolated LVTTL level (Operating voltage : 3.3V) I/O 32channels and you can select input / output in..
26,460.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 26,460.00 บาท
DIO-6464LX-USB
Model: SEB6000HSa (Japan) Open frame type Daishin generator. Tough and durable open frame type generator with excellent AVR system. Features Electric Start Extremely durable ƉD Curve' steel control panel. Simple and easy operation control panel. Low-tone large muffler. Fuel tank..
45,360.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 45,360.00 บาท
DO-128RL-PCI
This product is a negative-common typed PCI bus-compliant interface board used to provide a digital signal output function on a PC. This product can output digital signals at 12 - 24VDC. This product features 128 opto-coupler isolated outputs (current source type). Equipped with the output tran..
32,760.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 32,760.00 บาท
DO-32LN-FIT
F&eIT N series Isolated Digital Output Unit for Ethernet Remote I/O DO-32LN-FIT This product is an isolated digital output unit of F&eIT remote I/O system that realizes monitoring and control of devices scattered remotely, through PCs connected to Ethernet. Since existing network infr..
30,870.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 30,870.00 บาท
DO-64L-PE PCI Express
Isolated Digital Output board for PCI Express DO-64L-PE This product is a PCI Express bus-compliant interface board used to provide a digital output function on a PC. It features 64 isolated open-collector outputs. Windows/Linux driver is bundled with this product. Possible to be used as a da..
23,100.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 23,100.00 บาท