Recent visited categories
เครื่องตัดท่อหด

เครื่องตัดท่อหด
Automatic micro-computer belt cutting cold machine JS-904
เครื่องตัดท่อพีวีซีอ่อน หรือ ไวนิลท่อหดตัวหลอดลวด, ฟิล์ม สามารถใช้งานได้กับการรับสัญญาณภายนอก ฟังก์ชั่นง่าย Model: JS-904 ขนาดเครื่อง : 350 * 250 * 320 น้ำหนัก: 25 กก. พาวเวอร์ซัพพลาย 220V AC ความกว้างของการตัดสูงสุด: 100 มิลลิเมตร ตัดความยาว: 100 มิลลิเมตร -99,999 มิลลิเมตร หรือข..

US $ 68,700