Recent visited categories
Refine by
Filter by price:
Brand:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น

24kw Carrier type Reefer
24kw Carrier type Reefer ..

US $ 389,000

Reefer container clip-on generator genset 30kva
Reefer container clip-on generator genset 30kva ..

US $ 395,000

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 30kva
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 30kva ..

US $ 430,496

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับตู้คอนเทนเนอร์เย็น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบมีฝาครอบ รุ่น PT-25K กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 20 กิโลวัตต์ 25 เควีเอ ความถี่ไฟฟ้า  60 Hz แบบ 3 เฟส กระแสไฟฟ้า 220/440 โวลท์ บรรจุน้ำมัน 82 ลิตร การทำงานต่อเนื่อง 4.4 ชม. ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ยาว*กว้าง*สูง) 1880*800*1080 มม. น้ำหนักสุทธิ 770 กิโลกรั..

US $ 445,000

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 30 kva
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 30 kva ..

US $ 465,000

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 30kva
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น 30kva ..

US $ 370,900

(1) (1)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบมีฝาครอบ รุ่น PT-25K กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 20 กิโลวัตต์ 25 เควีเอ ความถี่ไฟฟ้า  60 Hz แบบ 3 เฟส กระแสไฟฟ้า 220/440 โวลท์ บรรจุน้ำมัน 82 ลิตร การทำงานต่อเนื่อง 4.4 ชม. ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ยาว*กว้าง*สูง) 1880*800*1080 มม. น้ำหนักสุทธิ 770 กิโลกรั..

US $ 445,000

เครื่องปั่นไฟ  สำหรับรถหัวลาก
..

US $ 420,500

เครื่องปั่นไฟ สำหรับห้องเย็นเคลื่อนที่ 30kva
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบมีฝาครอบ รุ่น PT-25K กำลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 20 กิโลวัตต์ 25 เควีเอ ความถี่ไฟฟ้า  60 Hz แบบ 3 เฟส กระแสไฟฟ้า 220/440 โวลท์ บรรจุน้ำมัน 82 ลิตร การทำงานต่อเนื่อง 4.4 ชม. ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ยาว*กว้าง*สูง) 1880*800*1080 มม. น้ำหนักสุทธิ 770 กิโลกรั..

US $ 445,000

(1) (1)