ร่วมงานกับเรา alizonna.com

ร่วมงานกับเรา alizonna.com
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ สามารถเขียน Html,Php,Javascript เป็นต้น
เงินเดือน 1x,xxx - 3x,xxxx บาท
บจก.เคเลนอร์ สาขา จ.ขอนแก่น
ติดคุณ ปาลัน อิหมำหมาด โทร 097-3065478
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ