นโยบายการจัดส่ง

บริษัท เคเลนอร์ จำกัด  มุ่งมั่นที่จะส่งสินค้าแก่ท่านภายในเวลาที่เราได้สัญญากับท่านไว้ อย่างไรก็ตามอาจมีกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภาย ในเวลาที่กำหนด ทางเราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทันทีที่สินค้าได้ถูกส่งออกจากคลังสินค้าของเรา ท่านจะได้รับอีเมล หรือโทรศัพท์ยืนยันจากเราว่าสินค้าของท่านอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยัง ที่อยู่ที่ท่านแจ้งในใบสั่งซื้อ

ในการติดตามสินค้า ท่านสามารถเช็คสถานะสินค้าได้จากอีเมลหรือโทรศัพท์ 086-2384614,085-7464553

กรณีที่ท่านเลือกการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง ก่อนที่ท่านจะรับสินค้า ท่านต้องชำระเงินกับเจ้าหน้าที่จัดส่ง กรุณาเก็บใบเสร็จการส่งสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไว้ด้วยเสมอ

อัตราค่าจัดส่ง

........................................