การชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน

การโอนเงิน: บัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  บจก.เคเลนอร์ เลขที่บัญชี 416-264-756-9

หลังจากที่ลูกค้าโอนเงิน ท่านสามารถส่ง มาที่ SMS 085-7464553
ส่งหลักฐานการโอนเงินแจ้งทางอีเมล์ :Kelenor@Gmail.com 
ส่งแฟกห์ 02-9030080 ต่อ 6996

ชำระผ่านระบบ: PayPal บัญชี palan_em@yahoo.com

ร้องเรียน ปัญหาต่างๆ สายตรงผู้บริหาร 099-2824561 คุณจักรรินทร์ ชัยทัพ